PARAMPARA

Astanga jóga Parampara
Astanga jóga Parampara

Tanítói láncolatunk: R. Sharath Jois – K. Pattabhi Jois – T. Krishnamacharya – Ramamohana Brahmachari… ...Patandzsali

A parampara a tudás, amelyet a tanár a tanítványára hagyományoz. A parampara szanszkrit szó jelentése a tudás átadásának legértékesebb formáját, a közvetlen és tapasztalati tudás átadását fejezi ki. Ez minden tanítói láncolat alapja: az évezredes tanítás megőrzésének láncolatában a tanár és tanítványa a láncszemek. A jógatanításnak a paramparaból kell származnia ahhoz, hogy hatékony, igaz és teljes legyen. A parampara biztosítja azt, hogy a jóga tanítása hatékony, igaz és teljes legyen.

A tanítvány útja

A tudást csak azt követően lehet átadni, hogy a tanítvány már éveket töltött egy tapasztalt guruval, egy olyan tanárral, akinek a tanítvány a testét, szellemét, beszédét és belső lényét teljes mértékben átadta. A tanítvány csak ezt követően válik alkalmassá a tudás befogadására. A tudásnak a tanár és tanítványa között, ily módon történő átadása a parampara.

A tanítvány dharmája, vagyis kötelessége az odaadó gyakorlás valamint az, hogy törekedjen a guru tanításainak megértésére. A tudás – és a jóga – tökéletessége több, mint egyszerűen megtanulni a gyakorlást; a tudás a tanítvány és a tanár közötti kölcsönös szeretetből és tiszteletből fakad, és ennek a kapcsolatnak a kiműveléséhez elkerülhetetlenül idő kell.

A tanítvány és a tanár kapcsolata

A tanár kötelessége az, hogy pontosan a gurujától tanult módon tanítsa a jógát, jó szívvel és nemes szándékkal, jó célra törekedve. A tanításban még szikrája se legyen ártó szándéknak. A tanár semmiben sem tévesztheti meg tanítványát és nem térhet el attól, amire őt magát megtanították.

A tanár és a tanítvány közötti köteléknek, amely egy bőséges spirituális örökség alapját képezi, Indiában több ezer éves hagyománya van. A tanár meg tudja szilárdítani tanítványait – erőssé tudja őket tenni akkor, ha meginognának. A tanár olyan, mint egy apa vagy egy anya, aki tanítványa minden egyes spirituális lépésénél jelen van és ügyel azokra.

A parampara hagyománya és jelentősége

A jóga tanítását számos ősi tanári tradíció őrzi, ugyanakkor manapság egyesek új tanítói láncolatokat próbálnak létrehozni és új utakat részesítve előnyben Gurujuk paramparaját elítélik vagy megváltozatják. Ezzel szemben átadni magunkat a paramparanak olyasvalami, mintha sok ezer éve tartó tanítások folyamába olvadnánk bele, egy olyan folyó áramlatába, amelyet ősrégi mesterek tartottak fenn, és amely egy óceánnyi tudássá gyűlt össze. Azonban nem minden folyó jut el az óceánig, ezért ügyelnünk kell arra, hogy az általunk követett hagyomány igaz és önzetlen legyen.

A Himalája csúcsaira sokan akarnak feljutni, de nem mindenki jár sikerrel. Ugyanakkor bátorság és önátadás által, valamint a Guru kegyelméből, aki a tudás birtokosa és aki tanítványaiért fáradhatatlanul dolgozik, feljuthatunk a tudás csúcsaira.