ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Bandha Works Jógaiskola adatvédelmi tájékoztató
Bandha Works Jógaiskola adatvédelmi tájékoztató

A jelen tájékoztató („Adatvédelmi tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a https://bandha.works honlap („Honlap”) tulajdonosa - mint Adatkezelő - által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és egyben tájékoztatást nyújtson az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezései és tartalma az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) foglaltakon, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezésein alapul.

Adatkezelő

Név: Omworks Tech Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Bessenyei u. 8-10.

Telephely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 18.

Cégjegyzékszám: 01 09 879437

Levelezési cím, panaszkezelés: 1133 Budapest, Bessenyei u. 8-10.

Email: bandha.works@gmail.com

Tárhelyszolgáltató

Név: DOTROLL Kft.

Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Email cím: support@dotroll.com

Telefonszám: +36-1-432-3232

I. A Honlapra vonatkozó adatkezelés

1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit Honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a Honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Alapvetően három típusú cookie-t különböztetünk meg: a működéshez elengedhetetlen cookie-t, ami a Honlap megfelelő működését szolgálja, valamint statisztikai célú és marketing célú cookie-kat. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a statisztikai és a marketing célú cookie-k esetében, valamint a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Honlap működésének biztosításához szükséges jogos érdek, a működéshez szükséges cookie-k esetében.

2. Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon a jógaiskolával, jógaórákkal kapcsolatos kérdéssel fordul hozzánk. Az Adatkezelő a Honlapon „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (nevét, email címét) köteles megadni. A név, email cím rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló panelt a felhasználó kitölti, a checkbox kipipálásával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót és egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a nevét és email címét kapcsolatfelvétel, valamint üzenet küldése céljából kezelje, majd a küldés gombra kattint.

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok (név, email cím).

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

3. A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik. A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Adatkezelő személyes adatot (nevet, email címet) vesz fel Öntől. A név, és az email cím rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló panelt a felhasználó kitölti, a checkbox kipipálásával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót és egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatait Hírlevél küldése céljából kezelje, majd a küldés gombra kattint.

Kezelt adatok
Név, email cím.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

4. Mysore-programra történő on-line jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a Honlapon a „Mysore-program” menüpont alatt on-line módon történő jelentkezést tesz lehetővé, amelynek során az érintett a programban való részvételhez szükséges személyes adatait (név, születési idő, email cím, telefonszám, jógagyakorlással kapcsolatos adatait) adja meg. Az adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló űrlapot a jelentkező kitölti, a checkbox kipipálásával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót és egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatait kapcsolatfelvétel, üzenet küldése, valamint a Mysore-programban való részvétel céljából kezelje; majd a küldés gombra kattint.

Kezelt adatok
Az Ön által a jelentkezés során megadott adatok (név, születési idő, email cím, telefonszám, jógagyakorlással kapcsolatos adatok)

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a Mysore-programban való részvétel ideje alatt, illetőleg az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a jelentkezéssel ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

5. Astanga jóga ösztöndíjra történő on-line jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a Honlapon az „Ösztöndíj” menüpont alatt a megjelölt időszakban on-line módon történő jelentkezést tesz lehetővé, amelynek során az érintett az Astanga jóga ösztöndíj programra történő jelentkezéshez szükséges személyes adatait (családi és utónév, nem, életkor, lakcím, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás, munkahely, illetve iskola megnevezése, gyermekek száma, jógagyakorlással kapcsolatos adatait) adja meg, továbbá csatolja motivációs levelét. Az adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló űrlapot a jelentkező kitölti, feltölti a motivációs levelét, majd a checkbox kipipálásával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót és egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait az ösztöndíj programba való jelentkezés elbírálása, illetőleg a programban való részvétele, továbbá ezek keretében kapcsolatfelvétel és üzenetküldés céljából kezelje; majd a küldés gombra kattint.

Kezelt adatok
Az Ön által a jelentkezés során megadott adatok (családi és utónév, nem, életkor, lakcím, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás, munkahely, illetve iskola megnevezése, gyermekek száma, jógagyakorlással kapcsolatos adatok, motivációs levélben szereplő személyes adatok)

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az ösztöndíj programra történő jelentkezés elbírálásáig, továbbá nyertes pályázó esetén a programban való részvétel ideje alatt, illetőleg az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelentkezéssel ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

II. A webshopra vonatkozó adatkezelés (A szerződéskötés és a teljesítés érdekében kezelt adatok)

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

1. Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok (név, email cím)

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

2. Regisztráció a webshopban

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

3. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

4. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok
Név, cím, email cím

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

5. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, cím, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

A címzett megnevezése: Delivery Solutions Zrt.

A címzett székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép

A címzett telefonszáma: +36-1-374-3890

A címzett email címe: info@sameday.hu

A címzett weboldala: https://sameday.hu

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

6. Szavatossági igények kezelése

A szavatossági igény esetében az irányadó szabályokat a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

Kezelt adatok
A szavatossági igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk.

A GDPR alapján a nálunk bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:

 • az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR-ban meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 • a szerződés teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk, amelyen fel kell tüntetni

 • az Ön nevét és címét,
 • a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 • a dolog átvételének időpontját, továbbá
 • azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Az adatkezelés időtartama
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

7. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

8. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 7. Cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

9. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

9.1. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Németh Numerus Nobilis Számviteli Szolgáltató Bt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fsz 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1/303-7885

Az adatfeldolgozó email címe: konyveles@nnnbt.eu

Az adatfeldolgozó weboldala: http://www.nnnbt.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

9.2. Az online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1/20-30-70

Az adatkezelő email címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Az adatkezelő weboldala: simple.hu

A fizetési szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában, amely érdekében a vásárlási folyamat során adattovábbítás valósul meg az online fizetési szolgáltató felé. Ennek során az az online fizetési szolgáltató az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.

Az adattovábbítás célja: az online fizetési szolgáltató számára a vásárláshoz kapcsolódó, nála kezdeményezett fizetési művelethez szükséges tranzakciós adatok biztosítása.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, amelynek része a fizetés a vásárló részéről, online fizetés esetén pedig a fizetéshez a jelen pont szerinti adattovábbítás szükséges.

III. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga,
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszámok: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Budapest, 2023. augusztus 1.